Els alumnes de segon d’ESO som sempre un curs molt solidari. Això queda reflectit en el projectes que portem a terme. Sobretot el primer, on analitzem i descobrim la pobresa; la més llunyana i la que ens envolta i ens afecta més directament.

Un dels nostres reptes és prepaprar una campanya de recollida de roba que fem, conjuntament, amb Roba Amiga. És per això que us citem a tots a portar la roba que ja no utilitzeua l’escola i nosaltres ja la farem arribar als que més ho neceesiten. Necessitem la vostra col·laboració.
Moltes gràcies