Els alumnes de 3r d’ESO que cursen l’assignatura optativa de Robòtica en el primer quatrimestre ja han començat la primera fase del repte d’enguany del programa educatiu First Lego League.

Aquesta fase consisteix en preparar el marc d’actuació o escenari de les proves, un univers diferent a cada edició. Desprès, cadascuna de les proves que haurà de superar el robot. Per últim preparar les característiques físiques (construcció) i lògiques (programació) necessàries per tal que el robot finalitzi un determinat recorregut, resolent totes les missions en el menys temps possible.

També s’ha de decidir un treball d’investigació on, en relació amb el repte, els alumnes identificaran problemàtiques relacionades amb l’accesibilitat dels habitatges i desenvoluparan solucions, compartint-les amb els altres equips.

La competició tindrà lloc el primer trimestre de 2020. Us tindrem informats. A per totes!